KSIĘGOWOŚĆ,  PODATKI,  ZUS

Zmiany w podatkach 2020 i mniejszy ZUS dla firm

W 2020 roku na przedsiębiorców czekają duże zmiany w podatkach oraz wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS to nie jedyna zmiana. W życie mają wejść również ustawy dotyczące nowych progów podatkowych, wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz Pakietu dla Przedsiębiorców. Na jakie jeszcze zmiany powinni się przygotować przedsiębiorcy?

Mały ZUS – kto będzie mógł liczyć na ulgę?

Mały ZUS plus to ustawa, na której skorzystają przede wszystkim mali przedsiębiorcy. Będą oni mogli płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne odpowiednio do uzyskanych dochodów. Ustawa przewiduje ulgę 500 zł dla przedsiębiorców, których miesięczny przychód z działalności nie przekroczy 10 000 zł, a miesięczny dochód 6 000 zł. Ulga ta sprawi, że prawie 40% dotychczas płaconych składek pozostanie w ich kieszeni. Wprowadzenie ustawy Mały ZUS plus obniży nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne tym, którzy obecnie z niego korzystają, ale poszerzy także grono przedsiębiorców, którzy również będą mogli płacić niższy ZUS. Aby móc skorzystać z tej ulgi, oprócz podanego kryterium dochodowego przedsiębiorca musi przez co najmniej 60 dni prowadzić swoją działalność w 2019 roku. Niestety z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczali się na podstawie karty podatkowej i równocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

W chwili obecnej ustawa nie weszła jeszcze w życie, najprawdopodobniej będzie obowiązywać od 01.02.2020 r.

Wysokość składek ZUS w 2020 roku – sprawdź, o ile wzrośnie Twoja składka

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2020, będzie wynosić 5227 zł. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 60% tej kwoty, a więc 3136,20 zł, co w porównaniu do kwoty z 2019 roku, oznacza wzrost składek. Szacuje się, że w 2020 roku składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosić odpowiednio:

  • Ubezpieczenie emerytalne – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu do roku 2019)
  • Ubezpieczenie rentowe – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
  • Ubezpieczenie chorobowe- 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
  • Ubezpieczenie wypadkowe- 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Nową wysokość składki zdrowotnej poznamy w przyszłym roku, bowiem będzie ona zależna od wskaźnika. Jednak także należy spodziewać się wzrostu. Według prognoz ZUS jej wysokość będzie oscylować na poziomie 375 zł.

Pakiet dla Przedsiębiorcy – co zawiera i kto na nim zyska?

Rozwiązanie to ma na celu wsparcie przedsiębiorców i efektywny wzrost gospodarczy firm. Głównym założeniem Pakietu dla Przedsiębiorcy, jest 500 plus dla przedsiębiorcy, czyli ulga pomniejszająca wysokość składek na ubezpieczenia społeczne o tę kwotę. Drugim ważnym elementem tego planu, jest wzrost progów podatkowych dla osób chcących rozliczać się w postaci ryczałtu. Od 2020 roku zostanie podniesiony limit przychodów z 250 000 zł obecnie do 1 mln euro przychodów rocznie. Kolejną istotną zmianą jest obniżka stawki CIT z 15% do poziomu 9% dla podatników CIT, których przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 1,2 mln EURO. Próg ten ma zostać w przyszłości podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Rok 2020 przyniesie wiele zmian dla przedsiębiorców, które będą miały duży wpływ na działalność gospodarczą. W dużej mierze na proponowanych przez rząd zmianach skorzystają mikroprzedsiębiorcy.

Marta Woźniakiewicz
Ostatnio opublikowane przez Marta Woźniakiewicz (zobacz wszystkie)

magister: - Prawo podatkowe i rachunkowość licencjat: - Finanse i rachunkowość - Zarządzanie zasobami ludzkimi Obsługa biura: +48 537 06 80 03 +48 505 66 16 85 Rozliczenia roczne: +48 536 98 78 50 +48 502 79 18 71