DZIAŁALNOŚĆ,  ZUS

Mały ZUS plus – kto będzie mógł skorzystać z nowej ulgi w opłacaniu składek i na jakich zasadach?

Rok 2020 oznacza dla przedsiębiorców wiele zmian, ale i przywilejów. Od 1 lutego  wchodzi w życie nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej wprowadzająca nową ulgę, tzw. Mały ZUS plus. To jedna ze zmian, jaką zaproponowali rządzący, wychodząc naprzeciw postulatom przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zwracali uwagę, że płacone przez nich składki nie są adekwatne do osiąganych dochodów. Kto będzie mógł opłacać niższy ZUS i do kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Mały ZUS plus zastąpi Mały ZUS – czyli co zmieni się od 1 lutego?

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa Mały ZUS, natomiast od 01 lutego 2020 zastąpi ją rozszerzona wersja tzw. Mały ZUS plus. Z dotychczasowej ulgi mogli korzystać przedsiębiorcy, których średnio-miesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5 – krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 000 zł rocznie. Po wprowadzeniu małego ZUS-u Plus prawo do ulgi będzie mieć większa część przedsiębiorców, bowiem kryterium przychodowe zostało prawie dwukrotnie zwiększone do kwoty 120 000 zł. Zasadniczą zmianą jest to, że nową podstawę wymiaru składek przedsiębiorca naliczy od dochodu, a nie jak w poprzedniej wersji od przychodu. Tak jak inne ulgi Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Jeżeli przedsiębiorca chce opłacać wyższe składki, a tym samym mieć wyższe świadczenia może zadeklarować wyższą podstawę niż najniższa ustalona na podstawie dochodu.

Jak ustalić podstawę składek na Mały ZUS Plus?

Aby ustalić podstawę naliczania składek od dochodu za 2019 rok, należy obliczyć przeciętny miesięczny dochód z działalności (dzieląc ubiegłoroczny dochód z działalności przez liczbę dni prowadzenia działalności i mnożąc przez 30). Tak wyliczony przeciętny, miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5, a otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych złotych. Wyliczona kwota musi mieścić się w przedziale między 780 zł a 3136,20 zł. Jeśli jest niższa niż 780 zł, wówczas przedsiębiorcę obowiązuje podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS plus – sprawdź, czy jesteś uprawniony do opłacania niższych składek

Mały ZUS plus to ustawa rozszerzająca Mały ZUS, dzięki czemu uprawnionych do opłacania preferencyjnych składek będzie jeszcze więcej. Dzięki naliczaniu składek proporcjonalnie do dochodu przedsiębiorcy oszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. Co ważne, Mały ZUS plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną zapłacimy w pełnej wysokości.

Aby skorzystać z ulgi Mały ZUS plus, przedsiębiorca musi przez minimum 60 dni w 2019 roku prowadzić swoją działalność, a uzyskany przychód w tym czasie nie może przekroczyć 120 000 zł.

Z nowej ulgi będzie można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności. Co ważne, w okres ten wlicza się czas, w którym przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS-u w 2019. To jednak nie koniec wymogów.

Kto nie może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Z tego rozwiązania niestety nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia VAT oraz ci, którzy spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne. Opłacać Mały ZUS plus nie będzie mógł także przedsiębiorca, który w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności korzystał z małego ZUS-u przez 36 miesięcy, bądź wykonuje na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy to, co wykonywał u niego, jako pracownik. Z tego rozwiązania wykluczeni są także przedsiębiorcy wykonujący działalność jako twórcy, artyści, osoby wykonujące wolny zawód oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z.o.o.

Jak dokonać zgłoszenia?

Chęć skorzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca lutego 2020 roku. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca dopiero nabywa prawo do ulgi.  W tym przypadku należy wyrejestrować się z ubezpieczeń ZUS z dotychczasowym kodem ubezpieczenia z dniem 31.01.2020, a następnie przekazać deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA z nowym kodem tytułu ubezpieczenia (0590 lub 0592, gdy przedsiębiorca ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć dalszego korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. W przypadku gdy przedsiębiorca uzyska uprawnienie do korzystania z małego ZUS-u plus w ciągu roku, wówczas będzie przysługiwał mu termin 7 dni. Bez zmian pozostaje kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek. A więc początkujący przedsiębiorca najpierw otrzyma ulgę na start, czyli przez pół roku od rejestracji firmy będzie zwolniony ze składek społecznych, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.

Wysokość składek ZUS w 2020 roku

Efektem coraz wyższych płac jest wzrost wielkości składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców. W przypadku standardowych składek ZUS, których podstawę stanowi 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia, które w 2020 ustalono na poziomie 5227 zł, podstawą wyliczenia składek będzie więc kwota 3136,20 zł. Podstawowe składki przedsiębiorcy na ubezpieczenia społeczne wyniosą w 2020 roku:

  • Składka emerytalna: 612,19 zł,
  • Składka rentowa: 250,90 zł,
  • Składka chorobowa: 76,84 zł,
  • Składka wypadkowa: 52,37 zł,
  • Fundusz Pracy: 76,84 zł.

Duży wzrost płac minimalnych to także powód do zmartwień dla początkujących firm opłacających przez pierwsze dwa lata swojej działalności preferencyjny ZUS, bowiem ich składki naliczone są od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 płaca minimalna została podniesiona z 2250 zł do 2600 zł, automatycznie więc podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS wzrosła z 675 zł do 780 zł.

Wyższe kwoty preferencyjnych składek ZUS wynoszą:  

  • Składka emerytalna: 152,26 zł,
  • Składka rentowa: 62,40 zł,
  • Składka chorobowa: 19,11 zł,
  • Składka wypadkowa: 13,03 zł,
  • Fundusz Pracy: 19,11 zł.
Marta Woźniakiewicz
Ostatnio opublikowane przez Marta Woźniakiewicz (zobacz wszystkie)

magister: - Prawo podatkowe i rachunkowość licencjat: - Finanse i rachunkowość - Zarządzanie zasobami ludzkimi Obsługa biura: +48 537 06 80 03 +48 505 66 16 85 Rozliczenia roczne: +48 536 98 78 50 +48 502 79 18 71