Bez kategorii,  PODATKI

Likwidacja odwrotnego obciążenia VAT od 1 listopada 2019

Odwrotne obciążenie to była forma rozliczenia VAT od niektórych towarów lub usług. Procedura ta umożliwiała przerzucenie obowiązku płacenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę, pod warunkiem, że obaj byli czynnymi płatnikami VAT.

Głównym założeniem mechanizmu odwróconego obciążenia, miała być walka z wyłudzeniami, która niestety nie zdała egzaminu. Rząd przygotował więc zmiany. Od 1 listopada zastąpił go obowiązkowy split payment, czyli metoda podzielonej płatności. Wyjaśniamy, co to oznacza dla przedsiębiorców.

Split payment – obowiązkowa metoda podzielonej płatności (w skrócie MPP) w VAT dla towarów oraz usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług

O tych zmianach mówiono już od dawna, jednak nadal nie każdy wie, na czym będą one polegały. Zasadniczo podzielona płatność będzie stosowana wobec tych samych towarów oraz usług, które były objęte zasadą odwróconego obciążenia. Znajdziemy wśród nich m.in. wyroby stalowe, miedziane, aluminiowe, złom, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, konsole do gier video czy procesory, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne ich części i akcesoria. Ponadto srebro, złoto, aparaty fotograficzne, akumulatory, odpady szklane, surowce wtórne, usługi robót budowlanych, usługi malarskie i usługi szklarskie. Szczegółowy wykaz towarów i usług objętych MPP znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy.

Transakcje o wartości poniżej 15 000 zł, które były objęte odwrotnym obciążeniem, nie będą objęte obowiązkową podzieloną płatnością. Tu nabywca może zastosować mechanizm podzielonej płatności za zasadzie dobrowolności. 

Na czym polega metoda podzielonej płatności

W celu wykonania przelewu metodą podzielonej płatności na rzecz kontrahenta, trzeba posiadać firmowy rachunek bankowy. W momencie zakładania firmowego konta, oprócz podstawowego rachunku bankowego, z którego będziemy robić przelewy i przyjmować płatności od klientów, bank otworzy nam automatycznie konto do VAT. Robiąc przelew na rzecz dostawcy, kwota netto z opłacanej faktury będzie wpływała na konto bankowe podstawowe, a kwota vat,  na konto vat, z którego będzie można płacić podatki i składki zus. Nadwyżkę środków na koncie VAT możemy uwolnić, składając wniosek do urzędu skarbowego, który musi wyrazić na to zgodę.

Split payment, czyli sposób na wyłudzenia

Mechanizm podzielonej płatności został stworzony tak, by wyeliminować wszystkie niedoskonałości odwrotnego obciążenia, które miały chronić przed oszustwami. Split payment ma przeciwdziałać wyłudzeniom i nadużyciom podatkowym, a także minimalizować liczbę podatników uchylających się od płacenia podatku, wpłaconego przez ich kontrahentów. Metoda ta z założenia ma uniemożliwić powstawianie nadużyć już na etapie transakcji, a także poprawić transparentność rozliczeń VAT.

Zmiany w zapisach na fakturze

W przypadku odwrotnego obciążenia nabywca towaru lub usługi był zobowiązany do rozliczenia podatku, sprzedawca natomiast wystawiał fakturę bez VAT i zamieszczał adnotację „odwrócone obciążenie”. Teraz wygląda to inaczej.

Wprowadzono także przepisy umożliwiające dokonywanie  płatności za więcej niż jedną fakturę, za pomocą pojedynczego przelewu, jako odpowiedź na obawy podatników przed pogorszeniem się ich płynności finansowej, na skutek ograniczonej dyspozycyjności zgromadzonych na rachunku VAT środków.

Według głównych założeń obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w przypadku spełnienia dwóch warunków:

  1. w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które były objęte reżimem odwrotnego obciążenia (będą to tylko towary i  usługi z załącznika nr 15 ustawy o VAT),
  2. gdy jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty. Czyli np. w przypadku umowy, która została zawarta, bierze się pod uwagę kwotę za całość zlecenia, a nie płatności cząstkowe. Np. umowa zawarta jest na 60 tys. złotych, każda płatność po 12 tys. złotych – to już w tym przypadku trzeba zastosować mechanizm podzielonej płatności. Split payment obejmuje również płatności zaliczkowe. W przypadku faktur poniżej tej kwoty split payment będzie dobrowolny.

Dodatkowa informacja na fakturze będzie elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Na fakturze muszą być wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” – za brak tego sformułowania będą kary.Wykaz konsekwencji, będzie określony w przepisach o VAT, PIT, CIT i w kodeksie karnym skarbowym.

Nie tylko VAT

Do tej pory z rachunku VAT możliwe było opłacanie tylko podatku VAT. Od 1 listopada rząd umożliwił także zapłatę podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

CO ważne! Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej!

Kupujący muszą zwrócić uwagę na zapiski na fakturach, jeśli będzie na nich napisane: „mechanizm podzielonej płatności” to obowiązkowo muszą dokonać przelewu split payment.

Sprzedający muszą pilnować, aby ten zwrot napisać. 

Ustawa zmienia odpowiedzialność podatkową nabywcy. Nabywca, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. To zaś oznacza, że odpowiedzialnością solidarną objęte będą również towary, które dotychczas były rozliczane w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz pozostałe towary, dla których wprowadzono obowiązkowy split payment (np. węgiel, części samochodowe, część elektroniki). Odpowiedzialność podatkowa nie będzie jednak stosowana w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w dodawanym załączniku nr 15 u.p.t.u.

Marta Woźniakiewicz
Ostatnio opublikowane przez Marta Woźniakiewicz (zobacz wszystkie)

magister: - Prawo podatkowe i rachunkowość licencjat: - Finanse i rachunkowość - Zarządzanie zasobami ludzkimi Obsługa biura: +48 537 06 80 03 +48 505 66 16 85 Rozliczenia roczne: +48 536 98 78 50 +48 502 79 18 71