• PODATKI

  Wiek emerytalny – z czego wynika?

  Historia ustalania wieku emerytalnego – jak zmieniały się przepisy na przestrzeni lat? Wiek emerytalny jest jednym z kluczowych czynników determinujących moment, w którym pracownik może przystąpić do korzystania z emerytury. Przez wiele lat przepisy dotyczące ustalania wieku emerytalnego ulegały zmianom,…

 • PŁACE

  Proces rozliczenia umowy o dzieło

  Umowa o dzieło jest jednym z najpopularniejszych rodzajów umów cywilnoprawnych, które są zawierane pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. W przypadku umowy o dzieło, wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Proces…

 • PODATKI

  Ulgi podatkowe na dziecko

  Ulgi podatkowe na dziecko – jakie są i jak z nich skorzystać? W Polsce istnieje wiele ulg podatkowych, które mają na celu wspomaganie rodzin wychowujących dzieci. Dzięki nim można zmniejszyć wysokość podatku dochodowego lub otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Warto zatem…

 • PODATKI

  Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek „500+”

  1. Sprawdź czy spełniasz warunkiPrzed rozpoczęciem procesu rozliczeniowego, należy upewnić się, czy spełniasz warunki, które uprawniają do otrzymania świadczenia 500+. Główne kryteria to:– Posiadanie obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały w Polsce,– Posiadanie dziecka w wieku do 18 lat,–…

 • DZIAŁALNOŚĆ

  Rodzaje umów z pracownikiem

  Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony Umowa o pracę jest jednym z najważniejszych dokumentów regulujących relacje między pracodawcą a pracownikiem. W Polsce istnieją dwa rodzaje umów o pracę: na czas określony i nieokreślony. Każda z tych umów ma…

 • URZĄD SKARBOWY

  Jak prawidłowo rozliczyć spadek?

  Procedura rozliczenia spadku jest nieodłącznym elementem procesu dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Jest to skomplikowany proces, który wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur prawnych. W tym artykule omówię kroki, które należy podjąć w celu prawidłowego rozliczenia spadku oraz przedstawię kluczowe…

 • PODATKI

  Rozliczanie zaróbków zarobionych za granicą

  Procedury i zasady rozliczania dochodów zarobionych za granicą W dzisiejszym globalnym świecie coraz więcej osób decyduje się na pracę za granicą. Często jest to związane z lepszymi perspektywami zawodowymi, wyższymi zarobkami czy też chęcią poznania nowej kultury i środowiska. Jednak…

 • PODATKI

  Rola podatków w funkcjonowaniu państwa

  Rola podatków w funkcjonowaniu państwa Podatki odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. Stanowią one główne źródło dochodów dla rządu, które są niezbędne do finansowania różnych dziedzin życia publicznego, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, infrastruktura czy bezpieczeństwo. W tym artykule…

 • URZĄD SKARBOWY

  Import produktów a rozliczenie z US

  Korzyści z korzystania z pomocy biura rachunkowego przy imporcie Po pierwsze, biuro rachunkowe posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie importu. Jego pracownicy są dobrze zaznajomieni z obowiązującymi przepisami i procedurami, co pozwala na sprawną i skuteczną obsługę procesu importowego.…

 • PŁACE

  Jak prawidłowo obliczyć pensję Pracownika?

  Metody obliczania pensji pracowników są niezwykle istotne dla każdej firmy. Właściwe ustalenie wynagrodzenia jest kluczowe zarówno dla pracowników, którzy oczekują uczciwego wynagrodzenia za swoją pracę, jak i dla pracodawców, którzy muszą zapewnić odpowiednie wynagrodzenie, aby zatrzymać utalentowanych pracowników i zachować…