• PŁACE

  Rozliczanie premii dla pracowników

  Jak ustalić kryteria przyznawania premii dla pracowników? Premie są jednym z najważniejszych narzędzi motywacyjnych w firmach. Pracownicy często oczekują nagród za swoją pracę, a premie mogą być skutecznym sposobem na zwiększenie ich zaangażowania i efektywności. Jednak aby premie były sprawiedliwe…

 • PODATKI

  Wiek emerytalny – z czego wynika?

  Historia ustalania wieku emerytalnego – jak zmieniały się przepisy na przestrzeni lat? Wiek emerytalny jest jednym z kluczowych czynników determinujących moment, w którym pracownik może przystąpić do korzystania z emerytury. Przez wiele lat przepisy dotyczące ustalania wieku emerytalnego ulegały zmianom,…

 • PŁACE

  Proces rozliczenia umowy o dzieło

  Umowa o dzieło jest jednym z najpopularniejszych rodzajów umów cywilnoprawnych, które są zawierane pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. W przypadku umowy o dzieło, wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Proces…

 • PODATKI

  Ulgi podatkowe na dziecko

  Ulgi podatkowe na dziecko – jakie są i jak z nich skorzystać? W Polsce istnieje wiele ulg podatkowych, które mają na celu wspomaganie rodzin wychowujących dzieci. Dzięki nim można zmniejszyć wysokość podatku dochodowego lub otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Warto zatem…

 • PODATKI

  Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek „500+”

  1. Sprawdź czy spełniasz warunkiPrzed rozpoczęciem procesu rozliczeniowego, należy upewnić się, czy spełniasz warunki, które uprawniają do otrzymania świadczenia 500+. Główne kryteria to:– Posiadanie obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały w Polsce,– Posiadanie dziecka w wieku do 18 lat,–…

 • DZIAŁALNOŚĆ

  Rodzaje umów z pracownikiem

  Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony Umowa o pracę jest jednym z najważniejszych dokumentów regulujących relacje między pracodawcą a pracownikiem. W Polsce istnieją dwa rodzaje umów o pracę: na czas określony i nieokreślony. Każda z tych umów ma…

 • URZĄD SKARBOWY

  Jak prawidłowo rozliczyć spadek?

  Procedura rozliczenia spadku jest nieodłącznym elementem procesu dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Jest to skomplikowany proces, który wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur prawnych. W tym artykule omówię kroki, które należy podjąć w celu prawidłowego rozliczenia spadku oraz przedstawię kluczowe…

 • PODATKI

  Rozliczanie zaróbków zarobionych za granicą

  Procedury i zasady rozliczania dochodów zarobionych za granicą W dzisiejszym globalnym świecie coraz więcej osób decyduje się na pracę za granicą. Często jest to związane z lepszymi perspektywami zawodowymi, wyższymi zarobkami czy też chęcią poznania nowej kultury i środowiska. Jednak…

 • PODATKI

  Rola podatków w funkcjonowaniu państwa

  Rola podatków w funkcjonowaniu państwa Podatki odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. Stanowią one główne źródło dochodów dla rządu, które są niezbędne do finansowania różnych dziedzin życia publicznego, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, infrastruktura czy bezpieczeństwo. W tym artykule…

 • URZĄD SKARBOWY

  Import produktów a rozliczenie z US

  Korzyści z korzystania z pomocy biura rachunkowego przy imporcie Po pierwsze, biuro rachunkowe posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie importu. Jego pracownicy są dobrze zaznajomieni z obowiązującymi przepisami i procedurami, co pozwala na sprawną i skuteczną obsługę procesu importowego.…